WSPÓLNIE BUDUJEMY DOM SŁOŃCA

            Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży oraz Osób Dorosłych ze Spektrum Autyzmu oraz Niepełnosprawnościami Sprzężonymi SOLIS DOMUM w Rzeszowie jest organizacją aktywnie działającą na rzecz osób niepełnosprawnych z autyzmem, ze szczególnym uwzględnieniem ich dorosłego życia. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem SOLIS RADIUS, które od wielu lat bardzo intensywnie zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Natomiast naszym celem i przedmiotem działalności jest  towarzyszenie rodzicom i realizacja bezpiecznej perspektywy dla ich niepełnosprawnych dorosłych dzieci ze spektrum autyzmu. Skupiamy się na zapewnieniu godnej przyszłości beneficjentom naszego Programu budowy DOMU SŁOŃCA. Dom ten ma służyć dorosłym  dzieciom w czasie, kiedy ich starzejący się rodzice nie będą już w stanie sprawować nad nimi opieki, bądź po prostu ich zabraknie.

Mamy świadomość, że ze względu na stan zdrowia i zakres ograniczeń, nie wszystkie osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są w stanie samodzielnie radzić sobie w dorosłym życiu. Wiele z nich ma znacznie ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji, potrzebuje stałego wsparcia i ciągłej opieki. Przez wiele lat taką opiekę sprawują rodzice borykając się z wieloma problemami, walcząc o zdrowie i sprawność własnego dziecka. Niestety, wraz z upływem czasu, często sami rodzice osób ze spektrum autyzmu wymagają pomocy i wsparcia. Z racji podeszłego wieku lub złego stanu zdrowia nie są w stanie opiekować się chorym dzieckiem lub członkiem rodziny. Szczególnie trudna sytuacja ma miejsce, gdy umiera jeden z rodziców lub gdy osoba niepełnosprawna zostaje całkowitą sierotą. Poczucie bezradności jest wtedy często dramatem całych rodzin i samych osób niepełnosprawnych. Nasze Stowarzyszenie stara się towarzyszyć im w takich sytuacjach. Widząc w naszym środowisku nasilający się problem sieroctwa wśród niepełnosprawnych osób, chcielibyśmy wybudować i poprowadzić miejsce, w którym taka dorosła osoba niepełnosprawna ze spektrum autyzmu otrzyma niezbędną pomoc i opiekę.

            Naszym marzeniem i celem jest zbudowanie dla naszych podopiecznych DOMU SŁOŃCA z mieszkaniami wspomaganymi. Zakładamy, że będą w nim mieszkać zarówno  dorosłe osoby ze spektrum autyzmu, które przy wsparciu opiekunów byłyby w stanie prowadzić skromne ale własne gospodarstwo domowe (z możliwością całodobowej opieki i specjalistycznej rehabilitacji, stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu), jak i młodzież z tymi zburzeniami, której rodzice przestali sprawować opiekę nad dzieckiem z różnych przyczyn.

            Mamy świadomość, że wybudowanie, utworzenie takich miejsc to przedsięwzięcie wieloletnie, narzucające na nas dużą odpowiedzialność i wymagające ogromnego zaangażowania sił i środków. Wierzymy jednak, że znajdziemy życzliwych ludzi, którzy wspomogą nasze pełne determinacji wysiłki i starania.

Do współpracy przy budowie Domu Słońca i tworzeniu mieszkań wspomaganych chcielibyśmy zaprosić  przedsiębiorców, organizacje samorządowe oraz osoby prywatne wrażliwe na potrzeby osób niepełnosprawnych, skrzywdzonych przez los. Liczymy, że wspólnymi siłami, poprzez planowane działanie,  stworzymy miejsce, w którym osoby niepełnosprawne z powodu autyzmu będą czuły się dobrze i bezpiecznie. W warunkach odpowiednich do ich potrzeb zostaną otoczone życzliwością i profesjonalnym wsparciem, a tym samym będą miały łatwiejsze, godniejsze, bardziej satysfakcjonujące życie.